Meslek Standardı Nedir

Meslek Standardı Nedir

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili terim ve kavramlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


  • Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren  kurallar bütünüdür.