Tarafsızlık Politikası

Tarafsızlık Politikası

TARAFSIZLIK POLİTİKAMIZ

QA Akademi’nin yapısı, TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili rehberlerin prensipleri çerçevesinde kendisine müracaatta bulunan tüm adaylara eşit ve tarafsız olarak, yaptığı belgelendirmelerle ilgili güveni verecek şekilde oluşturulmuş ve kuruluş içinde tarafsızlığın önemi iletilmiştir.

QA Akademi sunduğu hizmetlerden kaynaklanan çıkar çatışması ihtimallerini; çıkar çatışması tabloları ile riskleri ise  risk analizi ile analiz etmekte,  tanımlamakta ve dokümante etmektedir. Çıkar çatışması tabloları veya risk analizleri esnasında ortaya çıkacak tarafsızlığı tehlikeye atacak risklere karşın önlemleri tanımlamaktadır.

QA Akademi’nin yapısı belgelendirme sürecinde tarafsızlığının güvencesini verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik sözleşmeleri ile garanti altına alınmıştır. Tam zamanlı personelin, firma faaliyetleri kapsamında danışmanlık yapmayacağı sözleşmelerle garanti altına alınmıştır.

Bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik sözleşmeleri ve personel belgelendirme sürecinde görev alacak personeller için ayrıca görev bazlı tarafsızlık taahhütnameleri ile garanti altına alınmıştır. Tam zamanlı personelin, yönetim sistemlerinde danışmanlık yapmayacağı ve eğitimine katıldığı adayın 2 yıl süre ile belgelendirme faaliyetlerine katılmayacağı sözleşmelerle garanti altına alınmıştır.

QA Akademi’nin tüm çalışanlarının ücretleri yapmış oldukları belgelendirme sayısına ve sonucuna bağlı değildir. QA Akademi, yapmış olduğu bütün işlerle ilgili gizlilik ve güvenliği, çalışanlarla yapmış olduğu sözleşmelerle sağlamaktadır.

QA Akademi, bağımsızlık ve tarafsızlığını internet web sayfasında deklare etmiş, ayrıca kalite politikasını yayınlamıştır.

QA Akademi, personel belgelendirme ve sistem belgelendirme  konularında hizmet verirken, kişilere verilen eğitim hizmetinden bağımsız olarak çalışmaktadır. QA Akademi, eğitim kurumu ile iş birliği veya yardım etme gibi herhangi bir bağlantı bulunmayacağını, verilen eğitimler esnasında çıkar çatışmasına sebep olabilecek herhangi bir risk bulunmadığını veya var olan riskleri kontrol altında tuttuğunu; risk analizinde garanti altına almıştır. Eğitimlerden kaynaklanan bir riski olmadığını tarafsızlık beyanı ile deklare etmektedir.
 

Latif Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
 01.02.2019