40 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

40 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili haber ve duyurulara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


  • 40 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

    Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

    İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

    Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.