MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU DUYURUSU

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU DUYURUSU

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili haber ve duyurulara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


  • MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU DUYURUSU

    Sayın İlgililer,

    Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgınının önüne geçilebilmesi amacıyla MYK tarafından önlemler alınmış ve bu kapsamda “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirler Rehberi” oluşturulmuştur.

    Ancak pandemi şartlarının hafiflemesi sebebiyle 2 Mart 2022 tarihli Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı'nın 3 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olan Genelgesi kapsamında HES kodu uygulaması kaldırılmış ve korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

    Bu çerçevede mezkur Rehber gözden geçirilerek 3 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni önlemleri içerecek şekilde güncellenmiştir. HES kodu zorunluluğu, ateş ölçümü, siperlik ve maske kullanımı kaldırılmıştır. Bilgilerinize…