MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GÜNCELLENDİ

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GÜNCELLENDİ

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili haber ve duyurulara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


 • MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GÜNCELLENDİ

  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar MYK Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girmiştir.  Yapılan önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

  •     Uluslararası standartlara dayalı olan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kriterler belirlenmiştir.
  •     Uluslararası standartlara dayalı olmayan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetleri kaldırılmıştır.
  •     Belge yenileme yöntemleri tüm ulusal yeterlilikler için geçerli olacak şekilde iki temel yönteme indirgenmiştir.
  •     Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme mevcut belgeyi düzenlemiş kuruluş tarafından, sınavla belge yenileme ise en az bir yıl süreyle sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

  İlgili Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.