Kamu İhale Kurumu Mevzuatında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale getirildi.

Kamu İhale Kurumu Mevzuatında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale getirildi.

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili haber ve duyurulara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


 • Kamu İhale Kurumu Mevzuatında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale getirildi.

  Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.03.2019 tarihli 30716 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikle yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yüklenicinin ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgelerine sahip olmayan kişileri çalıştıramayacağı belirtilmiştir.

  Bilgilerinize sunulur.

  Söz konusu yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-8.htm
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-11.htm