Ulusal Yeterlillik Nedir

Ulusal Yeterlillik Nedir

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili terim ve kavramlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


  • Ulusal Yeterlillik bir Bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken tüm bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar.