Ödemelerde Hibe Desteği

Ödemelerde Hibe DesteğiBASIN BÜLTENİ
 
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYLERİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGE SINAV ÜCRETİNİ KARŞILAMAKTADIR

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile  Hibe Faydalanıcısı Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 20.07.2015 tarihinde TRH3.1UYEP2/P-04 sayılı “Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı” başlığında Avrupa Topluluğu sözleşmesi imzalanmıştır.

Programın kaynak tahsisatları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı”; nitelikli işgücünün desteklenmesi amacıyla, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak mesleğinde yetkinliğini belgelemek isteyen bireylerin girdikleri sınavlardan başarılı olmaları halinde her bir birey için en az  50, en fazla 300 Avro’ya kadar sınav ücretini karşılamaktadır

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal Yeterlilikler, yetkilendirilmiş ilgili sektör kurum/kuruluşları tarafından hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanıp, Ulusal Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilen; bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlardır.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca (YBK), Ulusal Yeterlilikler temel alınarak sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Başarılı olan aday, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanarak, mesleki niteliklerini ispatlayabilmektedir. Öte yandan, Mesleki Yeterlilik Belgeleri işverenlerin de aradıkları nitelikte çalışanı istihdam etmesine olanak sağlamaktadır. Ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmak isteyen kurum/kuruluşların MYK tarafından yetkilendirilebilmesi ve TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olmaları gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri nasıl edinilebilir?

Yeterliliği belgelendirmek ve Mesleki Yeterlilik Belgelerini edinmek isteyen kişiler, belgelendirilmek istedikleri yeterliliği www.myk.gov.tr internet sitesinde yayınlanan, yeterliliklere göre yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu, ilgili mesleki yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre başvuruları değerlendirir, ölçme ve değerlendirmeyi uygulayarak bireye Mesleki Yeterlilik Belgesi sağlayabilir.


Kurumumuz tarafından sınavı yapılan Mesleki Yeterlilikler
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Alberk QA Technic Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi;

http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/yetki-kapsamlarimiz-125/  adresinde belirtilen yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olunabilmesi için sınavlar yapmaktadır. Sınavlarda başarılı olan adaylara ilgili yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir. Başarılı olan her bir birey için KDV hariç 300 Avro’ya kadar olan sınav ücreti Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Hibe Programı kapsamında ödenmektedir.

Hibeden kimler yararlanabilir?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusu yapan işsiz veya hali hazırda çalışan, yeterliliğini belgelendirmek isteyen, başvuru sırasında “Adaylar için Belgelendirme için Doğrudan Hibe Başvuru Formu”nu eksiksiz dolduran, kendisine tanınan en az iki sınav hakkında başarılı olan herkes yararlanabilir. 6 aydan uzun süredir işsiz olduğunu ya da %40’tan fazla engelli durumunu kanıtlayan dezavantajlı bireylere kota dahilinde öncelik verilecektir.
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Alberk QA Technic Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.