MYK Kuaför Sınav Detayları

Kuaför Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

16UY0245-4- Kuaför sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 16UY0245-4- Kuaför Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

16UY0245-4- Kuaför1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 16UY0245-4 Kuaför Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

16UY0245-4/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim

Seçmeli Birimler

16UY0245-4/B1 Kadın Saç Kesimi

16UY0245-4/B2 Kadın Saçına Geçici Şekil Verme

16UY0245-4/B3 Erkek Saç Kesimi, Şekil Verme ve Tıraş

16UY0245-4/B4 Saç Rengini Değiştirme

16UY0245-4/B5 Saça Kalıcı Şekil Verme3. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

-- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları

Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili

Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır8. Sınav Türü

Teorik + Pratik (Uygulama)9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Kuaför (Erkek); Badem yağı, Briyantin, Boya çeşitleri, Boya fırçası, Boya katalogları, Bigudi, Buhar makinesi ve aparatları, Cımbız, Elbise fırçası, Ense aynası, Ense makinesi, Ense, saç, sakal fırçaları, Fırçalık, Havlu, İp, İspirto, Jöle, Kan taşı, Kişisel koruyucu donanımlar (maske, iş önlüğü, eldiven), Kolonya, Kompres havlusu, Kompres makinesi, Köpük, Krem, Kulak tüyü yakma aparatı, Kulak, burun kılı alma makinesi Kulaklık, Losyon, Makas, Makine yağı, Mezur (ilaç ölçüm kabı), Model katalogu Müşteri bilgi formu, Oksijen, Otoklav, Pamuk, Pamukluk, Peçete, Penuvar (önlük) Perma bigudisi, Perma ilacı, Perma kağıdı Kuaför (Erkek) Perma tarağı, Pudra, Renk açıcı malzemeler (Oreal, Oksidan, Perhidrol), Sabun, Sabun tası, Saç bonesi,Saç filesi, Saç kesme makinesi, Saç kremi, Saç kurutma makinesi, Saç spreyi, Sakal fırçası, Sakal tası, Sprey maskesi, Sterilizasyon makinesi, Su kabı, Şampuan, Şap, Tarak, Temizlik araçları, Ustura, Vigo, Vitamin ampulleri, Yay, Zefiran

Kuaför (Kadın); Ayna, Badem yağı, Briyantin, Boya çeşitleri, Boya fırçası, Boya katalogları, Bigudi, Dezenfektan maddeler, Defrize ilacı, Elbise fırçası, Fırça çeşitleri Firkete, Havlu, İp, Jöle, Kişisel koruyucu donanımlar (maske, iş önlüğü, eldiven) Kolonya, Köpük, Krem, Kulaklık, Makas, Maşa çeşitleri (seramik, tost ve benzeri) Mezur (ilaç ölçüm kabı) Model kataloğu, Müşteri bilgi formu, Oksijen,Otoklav Pamuk, Pamukluk, Peçete, Pens, Penuar (önlük), Perma bugidisi, Perma ilacı Perma kağıdı, Perma tarağı, Pudra 38. Renk açıcı malzemeler (oreal, oksidan, perhidrol) Saç bonesi, Saç filesi, Saç kesme makinesi, Saç kremi, Saç kurutma makinesi, Saç spreyi, Sprey maskesi, Sterilizasyon makinesi, Su kabı, Şampuan Tarak, Temizlik araçları, Toka, Ustura, Vazelin, Vigo, Vitamin ampulleri, Zefiran


10. Teorik Sınav

Teori sınav ölçme ve değerlendirme sınavında A1 birimi 25 adet soruluk, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. Soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Sınav soruları, teorik sınav kapsamında, ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim

T1

70

25

2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

11. Performansa Dayalı Sınav

B1, B2, B3, B4 ve B5 seçmeli yeterlilik birimlerinin her biriminden performansa dayalı bir sınav yapılır.

Uygulama gerçek üretim ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları karşılayan ortamda gerçekleştirilir.

QA AKADEMİ’ ye ait senaryoların müşteri yerinde uygulanamayacak olması durumunda; müşteriye ait makinelerin talimat veya reçeteleri senaryo sorusu olarak kullanılabilir.

B1 ve B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav “Beceriler ve Yetkinlikler” belirlenen kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Performansa dayalı sınavların süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınavlar gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş̧ çalışma ortamında gerçekleştirilir.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Kuaför Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve/veya performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlarda başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.13. Sınav Yeri

QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

Sınav için başvuru sahibinin dükkan imkânları kullanılabilir. Malzeme ve dükkan imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

·Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

·Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

·Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

10UMS0094-4 / Kuaför (ERKEK)

10UMS0093-4 Kuaför (KADIN)

(Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

16UY0245-4 Kuaför (Seviye 4)15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye uygun iletişim kanalıyla bildirilir.16. Belgenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Kuaför (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.18. Yeniden Belgelendirme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.19. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’e iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekir.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış̧ göstermesi halinde sınava son verilir. Konuya ilişkin adayların performans sınavı öncesinde görev alan modelden yapılan uygulamanın olası risklerini ve KVK hususlarını içeren Model Beyan formu alınır.

Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması önerilir. Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 2 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.24. Programa spesifik şartlar

Programa özellikli şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-464 Saha Uygunluk K.F. – 16UY0245-4/1 Kadın 16UY0245-4/2 Erkek - R02 Kuaför

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-465 16UY0245-4 R02 Kuaför Uygulamalı Sınav Değ. Formu

·LS-30 Karar Sonuç Listesi

·FR-574 Model Beyan Formu


"


Kuaför Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 16UY0245-4- Kuaför - Seviye (4)