MYK Ahşap Mobilya İmalatçısı Sınav Detayları

Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

17UY0301-3- Ahşap Mobilya İmalatçısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 17UY0301-3- Ahşap Mobilya İmalatçısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

17UY0301-3- Ahşap Mobilya İmalatçısı1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 17UY0301 Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

17UY0301-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

17UY0301-3/A2: Ahşap Mobilya İmalatı

17UY0301-3/A3: Ahşap Mobilya Onarım ve Ambalajlama

Seçmeli Birimler

-3. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları

Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili

Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır8. Sınav Türü

Teorik + Pratik (Uygulama)9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Ahşap ve ahşap esaslı malzemeler. Anahtar takımları Aspiratör sistemi . Ayaklı dekupaj makinesi . Bant zımpara makinesi. Bileme taşı. Boy kesme makineleri . Çift taraflı net ebatlama makinesi . Çivi ve vida çeşitleri 10. Çoklu delik makinesi . Çoklu dilme makinesi. Daire testere makinesi . Dikey delik makinesi. Dikey freze . Dört taraflı yüzey işleme makinesi . El makineleri (elektrikli, şarjlı ve pnomatik). Filato . Filato açma aleti. Filato makinesi. İş sehpaları. İşkence çeşitleri . Kalınlık makinesi Kalıp. Kaplama bandı. Kaplama dikiş makinesi. Kaplama hazırlama tezgâhı. Kaplama kesme makinesi (Giyotin). Kaplama testeresi. Kaplama tutkalı . Kaplama türleri. Kavela. Kavela çakma makinesi. Kavela makinesi. Kenar bandı. Kenar bantlama makineleri. Kenar masifi. Kenar masifleme makinesi. Kesiciler. Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı, eldiven, baret, gaz maskesi, toz maskesi, koruyucu gözlük ve benzeri) . Kompresör . Kontak zımpara makinesi. Maket bıçağı Marangoz tezgâhı . Mengene. Mobilya aksesuarları (kulp, menteşe, ray, makas, ayak, çıtçıt ve benzeri). Mobilya bağlantı elemanları. Osilasyonlu delik makinesi. Ölçme ve markalama aletleri (metre, kumpas, kalem, ağaç gönye, cetvel ve benzeri). Palet. Planya makinesi . Pres çeşitleri. Spiral taşı. Şablon. Şablon freze. Şeffaf geniş bant. Şerit testere makinesi. Takım dolabı. Temel el aletleri. Transpalet . Tutkal. Tutkal hazırlama kabı. Yangın söndürme cihazı. Yapıştırıcı. Yatay daire. Yatay delik makinesi . Yatay freze . Zımpara. Zıvana makinesi


10. Teorik Sınav

A1, A2, ve A3 yeterlilik birimine yönelik teorik sınavı “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde Çoktan seçmeli, 4 seçenekli olmak üzere, A1 biriminde en az 20, A2 ve A3 biriminde en az 10 soruluk test ve ya, A1 en az 20, A2 ve A3 biriminde ise en az 10 soruluk sözlü sınav uygulanır ve adaylara her soru için 1 dakika süre verilir. Sınavda, soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Sınav soruları, teorik sınav kapsamında, ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

T1

70

20

1 dk

A2

Ahşap Mobilya İmalatı

T1

70

10

1 dk

A3

Ahşap Mobilya Onarım ve Ambalajlama

T1

70

10

1 dk

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-11. Performansa Dayalı Sınav

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 ve A3 birimlerinin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. Adayın söz konusu birimlerden başarılı sayılması için T1 veya T2 ile P1 sınavından başarılı olması gerekir

Uygulama gerçek üretim ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları karşılayan ortamda gerçekleştirilir.

QA AKADEMİ’ ye ait senaryoların müşteri yerinde uygulanamayacak olması durumunda; müşteriye ait makinelerin talimat veya reçeteleri senaryo sorusu olarak kullanılabilir.

A2 ve A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav “Beceriler ve Yetkinlikler” belirlenen kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Performansa dayalı sınavların süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınavlar gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş̧ çalışma ortamında gerçekleştirilir.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve/veya performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlarda başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.13. Sınav Yeri

QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

·Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

·Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

·Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

12UMS0262-3 / Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

17UY0301 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3)15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye uygun iletişim kanalıyla bildirilir.16. Belgenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.18. Yeniden Belgelendirme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.19. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’e iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olması gerekir.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış̧ göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması önerilir. Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

24. Programa spesifik şartlar

Programa özellikli şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-496 Saha Uygunluk Kriterleri Formu -17UY0301-3 R00 Ahşap Mobilya İmalatçısı-3

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-497 17UY0301-3 Ahşap Mobilya İmalatçısı Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu_ A2-A3

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 17UY0301-3- Ahşap Mobilya İmalatçısı - Seviye (3)