MYK 1 Standardı Personel Belgelendirme Programı Sınav Detayları

1 Standardı Personel Belgelendirme Programı Seviye (1 Standardı Personel Belgelendirme Programı) Mesleki Yeterlilik Sınavı

EN ISO 9606-1 Standardı Personel Belgelendirme Programı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. EN ISO 9606-1 Standardı Personel Belgelendirme Programı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

1. Belgelendirme Programının Adı ve Kapsamı:

- EN ISO 9606-1: Ergitme Kaynağı – Çelikler

2. Belgelendirme Programının Amacı:

Kaynaklı imalat sektöründe çalışacak kaynakçıların, kaynakkonusunda teorik bilgi ve/veya pratik yetenek seviyesini, gerekli fiziksel özellikleri istenilen standart veya koda uygun olarak doğrudan yapılacak bir sınav ile belirlemek ve sertifikalandırmak veya

Gerekmesi ve/veya istenmesi durumunda, kaynakçının işi bilinçli bir şekilde ve standart veya kod gereklerine uygun olarak yapabilir duruma getirmek için, kaynakçının teorik ve pratik seviyesini ölçerek belgelendirmektir.

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

- Okur yazar olması

- Sınav yapacak personel ile iletişim kurabilecek lisana sahip olması

- Fiziksel bir engelinin olmaması

- İlgili mevzuatlar kapsamında bilgi ve becerisi olması

- Kanuni çalışma yaş sınırını aşmış olması.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- pWPS Fotokopisi (gerektiğinde)

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Kaynakçı sınavı dili Türkçe olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA Technic Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

- Pratik (Uygulama)

9. Sınav Soru Ağırlıkları:

- Pratik Sınav: Test parçası sayısı, parça tipine, malzemeye, metot sayısına, kaynak pozisyonuna bağlıdır.

10. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar :

- Küçük el feneri, Büyüteç, Tel fırça, Keski, Çekiç, Kaynakçı çekici, Sarf malzemeler

- Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).

11. Sınav Süresi:

- Yönteme ve imalat süreleri göz önü önüne alınarak, belgelendirme uzmanı tarafından karar verilir

12. Sınav Yeri:

- QA Technic’ in anlaşma yaptığı merkezler.

-Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

Kaynakçı sınavının yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve ALBERK Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

- Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

- Kaynakçı sınavı esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

13. Değerlendirme Kriteri:

- WPS ve ilgili standartlara uygunluğun sağlanması

- Pratik Sınav: İlgili standart ve kod’ da aşağıda belirtilen kısımlardaki değerlendirme kriterleri karşılamalıdır.

- TS EN ISO 9606-1

14. Tahribatlı ve Tahribatsız Testler:

- EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip Tahribatlı test veya EN ISO 17020 akreditasyonuna sahip Tahribatsız test firmaları tarafından yaptırılacaktır.

- Eğer test parçaları başvuru sahibi tarafından belirlenen bir muayene kuruluşuna iletilmesi durumunda, ALBERK bilgilendirilir ve isteğine bağlı olarak testlere nezaret edebilir.

- Tahritatlı ve Tahribatsız testlerde;

Cihazlarının kalibrasyonlarını

Personel yeterliliklerini (uygunluğunu)

Test parçalarının doğru isimlendirilmesini (NDT ve mekanik testler için)

Numunelerin boyutsal doğrulamalarını (mekanik testler için)

İlgili test parçasına ait raporlamanın doğrulanmasını kontrol edecektir.

Test Sonuçlarına İtiraz & Test Parçalarının Saklanması :

ALBERK Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü tarafından yapılan testlerin sonuçlarına, sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay (bir ay) içerisinde itirazda bulunulabilir. Yazılı olarak yapılacak itirazlar Tarafsızlık Kurulu tarafından incelenir.

İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile ALBERK tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)

Bu süreden sonraki itirazlarda ALBERK test parçalarını saklamayı garanti etmez.

15. Sınav Tekrarı:

Sınav şartlarına göre personel belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.

Yeni bir sınav için minimum 1 hafta beklenir.

Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde belirlenir:

TS EN ISO 9606-1: Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin verilebilir.

1. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda ikinci bir denemeye izin verilmez

Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:

1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,

2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel sebep varsa.

Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar opsiyonel olarak 10mm kalınlıkta parça kaynatıp sertifikalanabilirler.

Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez. Teorik ve pratik eğitim alması gerekir

16. Belgenin Geçerlilik Süresi:

- TS EN ISO 9606-1 için 2 yıldır.

17.Gözetim Periyodu :

Belgelendirme tarihinden itibaren 6 ay sonra, kaynakçının sertifikalandırıldığı kapsamda ara vermeden başarı ile çalıştığını gösterir imalatçı(işveren) onaylı (vizeli) sertifika aşağıda belirtilen iletişim yolları ile ALBERK’e iletilmelidir. Vizesi imalatçı (işveren) tarafından onaylanarak ALBERK' e iletilen sertifikalar belge geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruyacaktır, aksi takdirde belge iptal olur.

e-posta: info@qatechcnic.com

Faks: +90 216 572 49 14

18. Yeniden Belgelendirme:

İlgili standarttan bağımsız olarak, yeniden belgelendirme başvurularında belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir.

19. Ücret :

Başvuru formunun ALBERK’e ulaşması ve ALBERK tarafından onaylanmasının ardından ücretler, başvuru sahibine bildirilecektir.


1 Standardı Personel Belgelendirme Programı Seviye (1 Standardı Personel Belgelendirme Programı) Mesleki Yeterlilik Sınavı


EN ISO 9606-1 Standardı Personel Belgelendirme Programı - Seviye (1 Standardı Personel Belgelendirme Programı) Formu İndir - Başvuru Formu Yükle