MYK Otomotiv Mekanikçisi Sınav Detayları

Otomotiv Mekanikçisi Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

11UY0021-4-Otomotiv Mekanikçisi sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 11UY0021-4-Otomotiv Mekanikçisi Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (REV-04) SEVİYE 4 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi (Seviye-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

11UY0021-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

11UY0021-4/B1 Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

11UY0021-4/B5 Ağır Ticari Araçlarda Özel İşlemler

11UY0021-4/B6 Yol Testi

Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri

I.ALTERNATİF: A1,B1

II.ALTERNATİF: A1, B1, B6

III.ALTERNATİF: A1, B1, B5

IV.ALTERNATİF: A1, B1, B5, B63. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Adayın 18 yaşından büyük olması gerekir.

Adayların B6 performans yeterlilik sınavına girebilmesi için araca uygun sınıfta sürücü belgesine sahip olması gereklidir.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)
9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Gerekli sayıda Araç

Hidrometre, manometre

Çeşitli Anahtar Takımları

Lift ve ya kanal, kriko

Araç İçi-Dışı Koruyucu Örtüler

Yağdanlık

Tezgâhlar ve Malzeme Taşıma Arabası

Matkap

Eğe Çeşitleri

Levye

Tel Fırça

Mengene

Hava Tabancası

Torkmetre

Temel El Aletleri

Kumpas

Termometre

Mikrometre

Tornavida Takımları

Gerekli sarf ve bakım malzemeleri ile yağ

Vakumlu ve ya manuel yağ boşaltma haznesi

Gerekli özel takımlar ve dokümanlar

Kompresör, şartlandırıcı

Kişisel Koruyucu Donanımlar10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLERDE TEORİK SINAV

Zorunlu yeterlilik biriminden Sınavda; her yeterlilik birimi ekindeki Bilgilere göre düzenlenmiş 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır.

Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı notu aşağıda belirtildiği gibidir

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

iş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

T1

60

25

1,5 dk

SEÇMELİ BİRİMLERDE TEORİK SINAV

Seçmeli yeterlilik biriminden Sınavda; her yeterlilik birimi ekindeki Bilgilere göre düzenlenmiş 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır.

Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı notu aşağıda belirtildiği gibidir

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılırSEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Araç Üzerinde Periyodik Bakım , Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

T1

60

40

1,5 dk

B5

Ağır Ticari Araçlarda Özel İşlemler

T1

60

10

1,5 dk

B6

Yol Testi

T1

60

10

1,5 dk11. Performansa Dayalı Sınav:

ZORUNLU BİRİMDE PERFORMANS SINAVI

Zorunlu Birimde performansa dayalı uygulamalı sınav yoktur

SEÇMELİ BİRİMLERDE PERFORMANS SINAV

·11UY0021-4/B1 P1: Adaya Periyodik bakım ve Arıza işlemleri ilgili bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak, müşteri şikâyetleri doğrultusunda periyodik bakımı yapılacak motorlu kara taşıtları kullanılır. Adayının B1 birimine yönelik performansa dayalı sınavı, yeterliliğin Ek B1-2’ sine göre hazırlanmış “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesindeki ifadelerin tamamına göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Aday, periyodik bakım işlemleri ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.

·11UY0021-4/B5 P1: Arıza tespiti ve onarım işlemleri ile ilgili olarak müşteri şikayetleri doğrultusunda değerlendirme meteryali olarak otobüs, kamyon, çekici gibi ağır vasıta bir kara taşıtına arıza tespiti ve onarımı ile alakalı uygulama yaptırılır. Adayının B5 birimine yönelik performansa dayalı sınavı, yeterliliğin Ek B5-2’ sine göre hazırlanmış “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesindeki ifadelerin tamamına göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Aday, arıza tespiti ve onarım işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.

·11UY0021-4/B6 P1: Adaya Yol testi ilgili olarak bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; müşteri şikayetleri doğrultusunda arıza tespiti ve onarım sonrası kontrolleri yapılacak motorlu kara taşıtları kullanılır. Adayının B5 birimine yönelik performansa dayalı sınavı, yeterliliğin Ek B&-2’ sine göre hazırlanmış “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesindeki ifadelerin tamamına göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Adayın Performans sınavından başarı sağlaması için kritikmadımların tamamından başarılı performans göstermei kaydıyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.12. Ölçme ve Değerlendirme

·Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Adaylar, 2.2. Seçmeli Birimler bölümünde belirtilen Gruplandırılma Alternatifleri arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

·Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

·Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Sınavın bölümlerinin birinden başarılı olan fakat teorik bölümünden başarısız olanlar 2 yıl, performans sınavından başarısız olanlar için 1 yıl tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

10UMS0119-4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye - 4 Ulusal Meslek Standardı

11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye - 4 Ulusal Yeterliliği15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında yapılacak gözetim ile değerlendirilir.18. Yeniden Belgelendirme:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve aday tarafından tercih edilmesi durumunda; seçmeli birimler grubunda yer alan seçmeli yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.

23.3 Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın, başarılı olduğu teorik bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 24, pratik bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 12 aydır.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

23.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre QA AKADEMİ tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde QA AKADEMİ temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.24. Programa ait spesifik şartlar:

Programa ait spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-227 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 11UY0021-4 R04 Otomotiv Mekanikçisi

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-355 Oto. Mekanikçisi (11UY0021-4 R04) B1-B5-B6 Uyg. Sınavı Kont. F.

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


Otomotiv Mekanikçisi Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 11UY0021-4-Otomotiv Mekanikçisi - Seviye (4)