MYK PVC Doğrama Montajcısı Sınav Detayları

PVC Doğrama Montajcısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

14UY0195-3-PVC Doğrama Montajcısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 14UY0195-3-PVC Doğrama Montajcısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

A2- PVC Doğrama Montaj İşlemi

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Baret

İş Gözlüğü

İş Eldiveni

İş Elbisesi

Toz Maskesi

Çelik burunlu iş ayakkabısı

Reflektörlü yelek

Cam Kesme Elması

Cam Takozu (muhtelif)

Cam Vantuzu

Harç Kabı(plastik leğen)

Harç Karıştırıcı

Testere

Iskarpela Takımı

İmalat Şablonları

Kalem

PVC Doğrama(Muhtelif)

Kasa, kanat,cam ve cam çıtaları ispanyolet ve kolları mevcut

İlk yardım çantası

Yangın söndürme cihazı (2 kg ABC KKT)

Ahşap ve Lastik Tokmak

Alçı Küreği

Spatula

Alyan Anahtar Takımları

Bağlantı Elemanları (Dübel yada Vida Çeşitleri)

Temizlik fırçası

Köpük Tabancası

Maket Bıçağı

Matkap Çeşitleri ve Uçları

Ölçü Aletleri (metre, kumpas, gönye vb.)

Plastik Tapa

Poliüretan Köpük

Silikon

Doğrama su tahliye tapası

Kanat Montaj Aparatları

Kanat Taşıma Takozu

Çimento,

Sıva Alçısı

Genel Temizlik Malzemeleri (bez, fırça vb.)

Hışır naylon(15 m2 lik )

Silikon Tabancası

Spiral Makinesi

Şartname ve Sözleşmeler

Takoz

Temel El Aletleri (çekiç, kargaburnu, kerpeten, pense takımı, tornavida takımı, vida çeşitleri vb.)takım çantası

Uyarı ve İkaz Levhaları

Uzatma Kablosu(10-15 mt)

Yalıtım Bandı

Yalıtım Köpüğü

Yapıştırıcı Çeşitleri

Ahşap doğrama(muhtelif)10. Teorik Sınav:

A1 ölçme ve değerlendirme sınavında; 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalıdır. 10 soru sorulur, soru başına 3 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.

A2 ölçme ve değerlendirme sınavında; 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalıdır. 20 soru sorulur, soru başına 3 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılırZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

T1

60

10

3dk

A2

PVC Doğrama Montaj İşlemi

T1

60

20

3dk11. Performansa Dayalı Sınav:

A1, A2 zorunlu yeterlilik birimlerinden performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayın başarılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birim de sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

P1

80

Uygulama

A2

PVC Doğrama Montaj İşlemi

P1

80

Uygulama12. Ölçme ve Değerlendirme

PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ in anlaşma yaptığı merkezler.

13.1Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

13UMS0311-3 – PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahipleri gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında QA AKADEMİ ’in gözetim yöntemi ile değerlendirilir.18. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması ve PVC Doğrama Montajcısı olarak fiilen toplam 18 ay çalıştığını belgelendirmesi durumunda, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir.

23.3Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

23.4Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.8Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-198 SAHA UYGUNLUK KRİTERLERİ FORMU- 14UY0195-3 R00 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-291 PVC Doğrama Montajcısı (14UY0195-3 R00) A1-A2 Uyg. Sınavı Kont. F.

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


PVC Doğrama Montajcısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 14UY0195-3-PVC Doğrama Montajcısı - Seviye (3)