MYK Plastik Kaynakçısı Sınav Detayları

Plastik Kaynakçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

09UY0001-3-Plastik Kaynakçısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 09UY0001-3-Plastik Kaynakçısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program; 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Rev.02 Seviye-3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

− 09UY0001-3/A1 Plastik Kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği

− 09UY0001-3/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)

Seçmeli Birimler

− B9 PP Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve Altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 2.4)

− B10 PP Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve Üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 2.5)

− B11 PP Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile Soket(Geçme) Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 2.6)

− B16 PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve Altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 3.4)

− B17 PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve Üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 3.5)

− B18 PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm ve Altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 3.6)

− B19 PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm ve Üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 3.7)

− B20 PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemiyle Semer Mesnet Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 3.8)

− B21 PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile Soket(Geçme) Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md 3.9)

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

− Adayın 18 yaşından gün almış olma ve okuma yazma bilme şartı aranır.

Ayrıca aşağıdaki şartların en az birini yerine getirmelidir.

− Plastik işçisi olarak çıraklığını tamamlamış olması,

− Plastik kaynakçısı olarak en az iki yıl tecrübesi olması (şirket sertifikası),

− Plastik kaynakçılar nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursunu tamamlamış olması gerekir.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA Technic Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar :

-Küçük el feneri, Büyüteç, Solventli mendil, Keski, Plastik tokmak, işaretleme kalemi

-Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).

-Kaynak yöntemine uygun kaynak makinası

-Sıcaklık ölçme cihazı

-Kronometre

10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

A1 grubu zorunlu yeterlilik biriminden çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır. T1 sınavı için 12 soruluk bir test ve soru başına ortalama 1,5 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınmalıdır.

A2 grubu zorunlu yeterlilik biriminden çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır. T1 sınavı için 12 soruluk bir test ve soru başına ortalama 1,5 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınmalıdır

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

A1

Plastik Kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

60

12

1,5 dk

A2

Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

T1

70

12

1,5 dk

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

Aday B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinden birden fazla tercih yapabilir.

B grubu zorunlu yeterlilik biriminden çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır. T1 sınavı için 12 soruluk bir test ve soru başına ortalama 1,5 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınmalıdır

11. Performansa Dayalı Sınav:

TS EN 13067 standardı çizelge 1 ve çizelge 2’de belirtilen parametreler ve standartlarda bir deney numunesi üzerinde uygulama yaptırılır.

Başarı Ölçütü:

1. Kaynak uygulama esnasındaki performansın yeterli olması (deney sonlandırmayı gerektirecek bir hata yapılmamış olması),

2. Kaynak numune ve örneğinin gözle inceleme ve muayene sonuçlarının ilgili standartlarda belirtilen kabul kriterini sağlaması (TS EN 13067 ve Gözle muayene için EN 13100-1, Eğme deneyi için EN 12814-1, Çekme deneyi için EN 12814-2 ve Sıyırma deneyi için EN 12814-4).

Uygulama sınavı için deney ve muayeneye ilişkin TS EN 13067’de belirtilen tüm şartlar sağlanmalıdır. Deney numunesini tamamlamak için adayın kullanacağı süre imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir

12. Ölçme ve Değerlendirme

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur. Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

13. Sınav Yeri:

13.1 QA Technic’ in anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları

Değerlendirme Standartları

09UY0001-3

Plastik Kaynakçısı seviye 3

EN 13067 Kaynakçı Nitelik Sınavları-Plastik Kaynağı Yapan Personel - Kaynaklı Termoplastik Birleştirmeler

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA TECHNIC web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:

a) Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.

b) Kaynakçının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel bir sebep olmamalıdır.

c) İmalatçı her yıl, kaynakçının niteliğinin verilen yeterlilik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olduğunu belirlemelidir.

GÖZETİM SIKLIĞI

a) Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü,

b) Kaynakçının, yeterlik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olarak çalıştığını,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisini, kaynak yapma aralığı, belge geçerlilik süresince yapmış olduğu kaynak sayısı vb. bilgileri doğrulamak/elde etmek amacıyla yapılır.

Ayrıca QA TECHNIC, Gözetim faaliyeti için değişik metotlar uygulayabilir.

· Kaynakçının çalıştığı iş yerinden gözetim zamanında, yazılı bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir.),

· Kaynakçı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması,

· Kaynakçı hakkındaki şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi metotlar uygulayabilir.

Yazılı veya bağımsız çalıştığına dair kanıt sunulmaması halinde, yeterlilik belgesi 15 günlük süre ile askıya alınır. Askıya alındıktan sonraki 15 gün içerisinde herhangi bir bildirim olmazsa yeterlilik belgesi iptal edilir.

Belgelendirilen Plastik Kaynakçısının 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.

Bu yazı veya bağımsız çalıştığına dair kanıt, kaynakçı tarafından QA TECHNIC ’e elden teslim edilebilir, mail atılabilir, posta ya da kargo ile ulaştırılabilir.

Ayrıca QA TECHNIC, firmadaki sertifikalı çalışan kaynakçı sayısının yoğunluğuna bağlı olarak yerinde gözetim de yapabilir.

Adayın gözetimi ile ilgili bilgiler QA TECHNIC tarafından kayıt altına alınır.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

18. Yeniden Belgelendirme:

Kaynakçının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, 2(iki) yıllık bir süre için geçerlidir. Belgenin geçerlilik süresi sınav parçasının kaynak yapıldığı tarihte başlar.

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından 6 (altı) aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, 2(iki) yıllık bir süre için geçerlidir.

Belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan pratik (P1) sınava tabi tutularak, başarılı olan adaylar yeniden belgelendirilir ve belge geçerlilik süreleri iki (2) yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 4 yıl sonra) kaynakçı tekrar teorik ve pratik sınava girmelidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve QA TECHNIC Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA TECHNIC’e iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilmektedir. Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.

21. İtiraz ve Şikayetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA TECHNIC web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA TECHNIC’e teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile ALBERK tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)

Bu süreden sonraki itirazlarda ALBERK test parçalarını saklamayı garanti etmez

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA TECHNIC’e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret :

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar :

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve aday tarafından tercih edilmesi durumunda; seçmeli birimler grubunda yer alan seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olunması gereklidir

23.3 Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır.

23.4 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA TECHNIC tarafından sağlanır.

24. Programa spesifik şartlar :

Programa spesifik şart bulunmamaktadır


Plastik Kaynakçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


09UY0001-3-Plastik Kaynakçısı - Seviye (3) Formu İndir - Başvuru Formu Yükle