MYK Duvarcı Sınav Detayları

Duvarcı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

12UY0048-3-Duvarcı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 12UY0048-3-Duvarcı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

DUVARCI SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik Duvarcı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

·Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

·Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

·Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak

amacıyla hazırlanmıştır.2. Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi

Seçmeli Birimler

12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

12UY0048–3/B2 Pres Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi

12UY0048–3/B3 Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi

12UY0048–3/B4 Şömine/Barbekü Yapımı Yeterlilik Birimi

12UY0048–3/B5 Cam Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)


9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Baret*

İş Ayakkabısı*

İş Eldiveni*

Toz Maskesi*

İş Gözlüğü*

Emniyet Kemeri(gerektiğinde)

Numaralı reflektörlü yelek

İş Elbisesi

Kalem

Mikser elektrikli

Gazbeton yapıştırıcısı Karıştırma Ucu

Keser

Şakül

Delikli tuğla(19*19*13.5 luk)

Bimsblok

Hazır Lento (proje ölçüsüne göre)

İlk yardım çantası

Yangın söndürme cihazı (2 kg ABC KKT)

Kürek

Çekiç

Çivi(5-6-8 ve 10 luk)

Duvarcı Gönyesi

Duvarcı Malası

Takoz El Fırçası

Lastik Tokmak

Lazerli Kot Taşıma Terazisi veya Hortumlu Su Terazisi (10 m lik)

Mastar (2 m lik)

Metre

Biriket

Hazır Baca Tuğlası

Su Kovası

Tebeşir

Temizlik fırçası

Gaz Beton Rendesi

Gaz Beton tutkalı için tarak

Gaz Beton Testeresi

Harç Teknesi

Gazbeton yapıştırıcısı

Gazbeton (60*25*15)

Duvarcı İpi

El arabası

Torba Kireç

Kum (0.3)

Çimento

Su Terazisi

Sünger

Delikli Tuğba (19*19*8,5lik)

Hatıl için Tahta (5*10 cm)10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

A1 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları QA AKADEMİ soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

T1

60

10

2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

B1, B2, B3, B4, B5 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları QA AKADEMİ soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılırSEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

T1

60

10

2 dk

B2

Pres Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi

T1

60

10

2 dk

B3

Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi

T1

60

10

2 dk

B4

Şömine/Barbekü Yapımı Yeterlilik Birimi

T1

60

5

2 dk

B5

Cam Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi

T1

60

5

2 dk11. Performansa Dayalı Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

Bu yeterlilikte B1, B2, B3, B4, B5 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Duvarcı rev01 (Seviye-3) Ulusal Yeterliliğinde (12UY0048-3) verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen “Beceriler

ve Yetkinlikler” kontrol listesini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday

tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Adayın başarılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

B1

Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

P1

80

1

210 dk

B2

Pres Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi

P1

80

1

210 dk

B3

Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi

P1

80

1

210 dk

B4

Şömine/Barbekü Yapımı Yeterlilik Birimi

P1

80

1

210 dk

B5

Cam Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi

P1

80

1

210 dk12. Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Duvarcı (Seviye3) Ulusal Yeterliliği rev01-2018(12UY0048-3) ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu birimlerin tamamından ve seçtiği seçmeli birimden başarılı olması gerekmektedir.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 Yayın Tarihi 2012 (Rev-01/2018)15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.


17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.18. Yeniden Belgelendirme:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’e iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

23.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.3 Adaylar sınav giriş formlarını ve kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

23.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

23.5 QA AKADEMİ tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

23.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-192 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 12UY0048-3 R01 Duvarcı

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-282 Duvarcı (12UY0048-3 R01) B1 Uyg. Sınavı Kont. F.

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


Duvarcı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 12UY0048-3-Duvarcı - Seviye (3)